Συνθεση: Φάνης Αγγελόπουλος – Κώστας Αθανασόπουλος – Ανδρέας Ανδρικόπουλος – Νίκος Παπαγιαννόπουλος -Γιαννης Μιχόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος

Κατω: Παναγιώτης Πετούσης – Λεωνίδας Κυριακόπουλος – Βασίλης Μιχαλόπουλος – Κώστας Γιαχαλης